فهرست ها

بخشودگی جرایم دیرکرد

به مناسبت هفته وحدت جریمه کتابهای دیرکردی بخشوده خواهد شد

طرح هفته وحدت در سراسر کشور اجرا می شود.در طرح حاضر ،همه اعضایی که منابع امانی خود را در تاریخ های 25 مهر لغایت 2 آبان ماه به کتابخانه عودت دهند مشمول تخفیف 100درصدی جرائم دیرکردی (مربوط به دوران کرونا و قبل آن)خواهند شد